Futsal - Turneringsreglement Heimdal Indoor

 

Spilletider

 • 10-12 år: 1x15 min

 • 13–14 år: 1x18 min

 • 15–Senior år: 1x20 min

Tillegg i tid gjøres ved slutten av kampen eller ved slutten av ekstraomgangen kun for å kunne fullføre et straffespark.

Spillesystem innledende

Innledende spill med serie med tre, fire eller fem lag, de to beste lagene fra hver pulje går videre til sluttspill. Det kan forekomme at de beste 3er-lagene går videre.

Poengsystem

 • Seier = 3 p

 • Uavgjort = 1 p

 • Tap = 0 p

Plassering i puljen bestemmes av antall poeng. Ved like mange poeng avgjøres rekkefølgen slik:

 1. Målforskjell

 2. Antall scorede mål

 3. Innbyrdes oppgjør

 4. Loddtrekning

I de klassene der tredje beste lag går videre og det er ulikt antall lag i puljene, rangeres 3`er lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, skal målforskjell og antall scorede mål deles på antall spilte kamper, ev. loddtrekning.

Spillesystem sluttspill

Ved uavgjort etter full tid spilles det en ekstraomgang på inntil 5 minutter. Ingen pause før ekstraomgangen. Laget som scorer først i ekstraomgangen vinner kampen. Ved uavgjort etter ekstraomgang avgjøres kampen på straffespark.

Ekstraomgangen gjennomføres slik:

 • De to første minuttene: 4 spillere, inklusiv keeper

 • De to neste minuttene: 3 spillere, inklusiv keeper

 • Resten av tiden: 2 spillere, inklusiv keeper

Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller og ny dropp foretas ved igangsetting av spillet. Hvis utvisninger medfører at laget får mindre enn to spillere igjen på banen, skal laget beholde to spillere på banen og motstanderen setter inn en ekstra spiller.

Straffesparkkonkurranse

Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de var på benken da kampen ble avblåst.Ved uavgjort etter 3 straffespark, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. Samme rekkefølge. Det tas nå ett og ett spark. Det laget som først får et mål mer en motstander etter likt antall spark vinner straffesparkkonkurransen.

Reglement

Turneringen skal gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert breddereglementet og gjennomføres etter spillereglene for futsal.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-futsal/#Toppen

Følgende tilpasninger blir gjort:

 • Regel 1: Spillebanen er fast oppmerket som håndballbane

 • Regel 3: I sluttspill avgjøres kampen med 1x5 min ekstraomgang etter golden goal-prinsippet. Se gjennomføring over.

 • Regel 5: Andredommer ikke påkrevd. I utgangspunktet en dommer i puljespill og to i sluttspill.

 • Regel 6: PRAKTISERES IKKE: Tidtaker og tredjedommer

 • Regel 7: PRAKTISERES IKKE: Spilletider: J/G 13–14år 1x18min / J/G 15–19 år 1x20min

 • Regel 8: Kampen og ekstraomganger starter med dropp

 • Regel 13: PRAKTISERES IKKE: Akkumulerte regelbrudd

Gule/røde kort

 • Gult: Turneringen spilles sammenhengende og man soner etter 3–1–1.

 • Rødt: Juryen bestemmer antall kamper det skal sones.

Protester

Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 minutter etter kampslutt og leveres skriftlig senest 20 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyr på kr 500. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

 

 

Juryleder: Ole Johnny Løfald, Rindal IL

Jury: Kent Ragnar Bjørgmo Jakobsen, RBK Kvinner, , Kim Reitan, Sverresborg IL

 

 

Draktlikhet

Ved draktlikhet skal det laget som står først i kampoppsettet skifte. Sekretariatet har vester til utlån.

Lag som ikke møter

Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultat 0–0. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets kamper.

Spilleberettigelse

Alle spillere må være spilleklare etter NFFs lover. Spillelister leveres sekretariatet før lagets første kamp. Det er ikke lov å føre på spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett lag i samme årsklasse i turneringen.

Premiering

Se egen side under "Regler - spilletid/priser/premier". For KM-klassene (fra 2019) gjelder: Pokaler til nr. 1–3 og medaljer og lagsdiplom til kretsmester. 

 

Countdown

Trønderkjøkken
Sobstad
Adidas
Lindbak
Norcontactpng
Mobalpa Logo 2020
LOGO5

Heimdal Indoor - Norges største innendørsturnering!

Heimdal fotballklubb arrangerer for 30. gang Heimdal Indoor i 2019 over fem helger. Heimdal Indoor er en av byens eldste innendørs-turneringer i fotball og ble i 2017 også Norges største fotballturnering innendørs.

Copyright (C) 2019 - Heimdal Indoor
Designed by Rena Media DA